LOL Wild Rift


เติม LOL Wild Rift อย่างรวดเร็ว! เพียงแค่ใส่ Riot ID และเลือกจำนวนที่ต้องการเติม จากนั้นกดชำระเงิน Wild Cores จะถูกส่งเข้าบัญชี League of Legends: Wild Rift ของคุณทันที

1 เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

540 Wild Cores
ราคา 137.00 ฿

1,130 Wild Cores
ราคา 273.00 ฿

1,945 Wild Cores
ราคา 455.00 ฿

3,930 Wild Cores
ราคา 910.00 ฿

2 ยืนยันการทำรายการ


RIOT ID ( วิธีการดู RIOT ID )
โปรดระวัง ! หลังจากทำรายจะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
WebTermGame ใช้คุกกี้เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไชต์ของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไชต์ของเรา การใช้งานเว็บไชต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม