Ragnarok X: Next Generation


เติม Ragnarok X: Next Generation Diamonds ง่ายๆสบายๆ เพียงแค่กรอก Ragnarok X: Next Generation user ID จากนั้นเลือกจำนวน Diamonds ที่ต้องการและทำการชำระเงิน เติมเสร็จรับของในบัญชี Ragnarok X: Next Generation ได้ทันที

1 เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

2,320 Diamonds
ราคา 147.00 ฿

4,640 Diamonds
ราคา 294.00 ฿

7,750 Diamonds
ราคา 490.00 ฿

15,100 Diamonds
ราคา 980.00 ฿

50,220 Diamonds (คุ้ม)
ราคา 2,920.00 ฿

2 ยืนยันการทำรายการ


UID ( วิธีการดู Role ID )
โปรดระวัง ! หลังจากทำรายจะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้