Onmyoji Arena


เติม Jade ง่ายๆสบายๆ เพียงแค่กรอก My ID จากนั้นเลือกจำนวน Jade ที่ต้องการและทำการชำระเงิน เติมเสร็จรับของในบัญชี Onmyoji Arena ได้ทันที

1 เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

300 Jade
ราคา 137.00 ฿

680 Jade
ราคา 273.00 ฿

2 ยืนยันการทำรายการ


My Id ( วิธีการดู My ID )
โปรดระวัง ! หลังจากทำรายจะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้