Genshin Impact


เติม Genesis Crystals ในไม่กี่วินาที! เพียงใส่ UID Genshin Impact เลือกเซิฟเวอร์ เลือกจำนวนเติมเงิน และชำระเงินแล้ว Genesis Crystal จะถูกส่งตรงเข้าบัญชี Genshin Impact ของคุณทันที

1 เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

60 Genesis Crystals
ราคา 29.00 ฿

300+30 Genesis Crystals
ราคา 149.00 ฿

980+110 Genesis Crystals
ราคา 449.00 ฿

1,980+260 Genesis Crystals
ราคา 899.00 ฿

3,280+600 Genesis Crystals
ราคา 1,585.00 ฿

6,480+1,600 Genesis
ราคา 2,970.00 ฿

2 ยืนยันการทำรายการ


UID ( วิธีการดู UID )
โปรดระวัง ! หลังจากทำรายจะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้