Freefire


เติมเกม Free Fire อย่างรวดเร็ว! เพียงแค่ใส่ UID เลือกจำนวน Diamonds ที่คุณต้องการ, ชำระเงินแล้ว Diamons จะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ

1 เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

Diamond × 172
ราคา 48.00 ฿

Diamond × 309
ราคา 86.00 ฿

Diamond × 517
ราคา 143.00 ฿

Diamond × 1,052
ราคา 285.00 ฿

Diamond × 1,800
ราคา 475.00 ฿

Diamond × 3,697
ราคา 950.00 ฿

แพ็ครายสัปดาห์
ราคา 67.00 ฿

แพ็ครายเดือน
ราคา 260.00 ฿

EP Card
ราคา 125.00 ฿

2 ยืนยันการทำรายการ


Player Id ( วิธีการดู Player ID )
โปรดระวัง ! หลังจากทำรายจะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้