EOS RED


เติม EOS RED Diamonds ง่ายๆสบายๆ เพียงแค่กรอก EOS RED Player ID จากนั้นเลือกจำนวน Diamonds ที่ต้องการและทำการชำระเงิน เติมเสร็จรับของในบัญชี EOS RED ได้ทันที

1 เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

85 Diamonds
ราคา 46.00 ฿

150 Diamonds
ราคา 83.00 ฿

250 Diamonds
ราคา 137.00 ฿

1,700 Diamonds
ราคา 910.00 ฿

2 ยืนยันการทำรายการ


Player ID ( วิธีการดู Player ID )
โปรดระวัง ! หลังจากทำรายจะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้