Sausage Man


How to find Sausage Man: Character ID? Login to Sausage Man App Click on the avatar located in the top left corner of the main screen. You will find your Character ID right under your sausage character.

1 เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

60 CANDIES
ราคา 30.00 ฿

180 CANDIES
ราคา 97.00 ฿

316 CANDIES
ราคา 149.00 ฿

718 CANDIES
ราคา 298.00 ฿

1368 CANDIES
ราคา 597.00 ฿

2118 CANDIES
ราคา 970.00 ฿

3548 CANDIES
ราคา 1,492.00 ฿

7048 CANDIES
ราคา 2,985.00 ฿

2 ยืนยันการทำรายการ


Character ID ( วิธีการดู Character ID )
โปรดระวัง ! หลังจากทำรายจะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
WebTermGame ใช้คุกกี้เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไชต์ของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไชต์ของเรา การใช้งานเว็บไชต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม