Genshin Impact


How to find Genshin Impact User ID? 1. Login your Genshin Impact game. 2. Tap your player profile on the top left. 3. You can find User ID under your avatar.

1 เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

60 Genesis Crystals
ราคา 30.00 ฿

300+30 Genesis Crystals
ราคา 149.00 ฿

980+110 Genesis Crystals
ราคา 447.00 ฿

1980+260 Genesis Crystals
ราคา 970.00 ฿

3280+600 Genesis Crystals
ราคา 1,492.00 ฿

6480+1600 Genesis Crystals
ราคา 2,985.00 ฿

Blessing of the Welkin Moon
ราคา 149.00 ฿

2 ยืนยันการทำรายการ


User ID ( วิธีการดู User ID )
โปรดระวัง ! หลังจากทำรายจะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
WebTermGame ใช้คุกกี้เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไชต์ของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไชต์ของเรา การใช้งานเว็บไชต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม